https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Spruta swingtec Turbostar  
Spruta swingtec Turbostar
Turbostar kalldimningsaggregat

Turbostar Kalldimmningsaggregat för en effektiv bekämpning av insekter, sjukdomar, svampangrepp, virus och bakterier. Turbostar kalldimningsaggregat med det breda användningsområdet: växtskydd i växthus, varuskydd i lagerutrymmen och fabriker, skjukdomsbekämpning och desinficering.

Turbostar kalldimmningsaggregat garanterar högsta effektivitet och utmärkt spridning och inträngningsförmåga på t.ex svåråtkomliga ställen, blomknoppar, under bladverk etc. Med dess geniala egenskaper avges minimal partikelstorlek vilket minimerar risken för brännskador samt ökar dess beskämpningseffekt och reducerar kemikalieförbrukningen markant. Turbostars teknik ger ett värdefullt tillskott till ert miljöskydd.

Tekniken
Turbostar är utrustad med elektronisk kontrollpanel med timer. Efter inställd starttid går hela dimningsprogrammet igång och sköts automatiskt. Alla funktioner kan även styras manuellt. Turbostar blandar fort­löpande upp kemikalierna för ett optimalt resultat. Turbostar arbetar inte en bestämd tid, utan så länge som den förvalda mängden kemikalier räcker. När dimningsvätskan är slut, spolas ledningar och munstycken automatiskt med rent vatten. Via aggregatets fläkt ges en permanent luftcirkulation som fördelar dimman jämnt.

Teknisk data
• Motor: 0,75kW trefasmotor
• Kompressor: rotationspump
• Kemikalietank: 34 liter, polytentank
• Övertryck i bränsletank: ca: 0,08bar
• Mått: ca. 115 x 69 x 162 cm
• Tom vikt: ca 91Kg
• Dimvätsketank: 34 l, polyeten
• Sköljflaska: 2,5 l, polyeten
• Effekt: 0,75kv enfas

• Inställbar över 10 timmar i förväg
• Automatisk körning av program
• Dimmningsområde: 60x40 meter

  
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se