https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Panncentral CLF6000 för Flis 500 till 6000kW 5-50% fukthalt.
Panncentral CLF6000 för Flis 500 till 6000kW 5-50% fukthalt.  cleanerenergy.se
Modern Panncentral för Biobränsle med raster och zonförbränning.

CleanerEnergy CLF500/CLF6000
Effektiv BIO-ENERGY panncentral med magasin och skorsten fullt monterat inom effektområde 100 till 6000kW.Förugn - Rostersystem
Bränsleinmatning
En enkel och pålitlig inmatning med inmatningsskruvar. Inmatningen, som är uppdelad i två  sektioner med inviduell styrning, ger ett jämt och väldoserat bränsleflöde, vilket är att betrakta som en förutsättning för optimal förbränning. Den har stor inmatningsöppning och tillåter därmed intransport av stora bränslestycken. Mot inmatningsskruvarna ansluter ett högt bränsleschakt vilket ger ett effektivt skydd mot oönskad läckluft.

Rörlig trappstegrost
Den rörliga trappstegsrosten består av en kraftig balkram som tjänar som upplag för ett stort antal rosterstavar tillverkade av 24 - 26% kromgjutgods.
Varannan rosterrad drivs av ett hydrauliskt manöversystem och rör sig fram och åter över hela rosterbredden. Detta skapar rörliga trappsteg som ger en effektiv sönderbrytning av eventuella slaggprodukter och skapar goda förutsättningar för en stabil förgasning.
Primärluften tillförs från undersidan och transporteras via ett antal väl inbördes avtätade separata primärluftzoner och slutligen genom perforeringar i rosterstavarna.

Höga temperaturer
Den kraftiga rosterramen tillåter förvärmning av primärluften till höga temperaturer.
Ugnen är dessutom försedd med ett rökgasåterföringssystem som ger effektiv temperaturkontroll som minskar sintringsrisken och möjliggör eldning av bränslen med högt värmevärdeinnehåll.
Rökgasåterföringen ger också ökad möjlighet att minska NOx - bildningen.

Anpassningsbar
Rosten tillverkas som en separat enhet inbyggd i förugnen. Utförandet medger en enkel anpassning till befintliga förugnar i konventionellt utförande.

Murverk
Förugnen har invändigt ett kraftigt helsvetsat plåtskal, en keramisk infordring som möjliggör eldning med fuktiga bränslen med litet värmeinnehåll, samt effektivt isolerar från stålningsvärme.Förbränningsrummet
För att uppnå en optimal förbränning av brännbara gaser har förbränningsrummet utformats så att det volymmässigt och geometriskt mycket noggrant stämts av mot sekundärlufttillförsel och rökgasåterföring. Gashalsen har utformats så att man uppnår hög turbulens i inblandningszonen i flera steg, vilket miniminerar risken för att oförbrända gaser passerar ut i det fria.

Efterbränningskammare
Tunnel inmurad i förbränningskammare ovanpå det inre valvet, som med hjälp av uppvärma tertiära luften garanterar fulständig förbränning och minsking stoft och NOx halten.

Förbänningsprincipen fungerar som en förgasningsanläggning där endast den i bränslet avdrivna gasen eldas med minimala stoftmedryckningar. Genom maximal kontroll på lufttillförseln
i de olika skedena i förbränningsprocessen, kan vi sänka temperaturen i bränslebädden för att istället forcera förbränningen av den avdrivna gasen, strax före gasens inträde i pannan.

Mängden sekundärluft styrs av en O2-givare.
Den mängd sekundärluft som tillföres förbränningen innebär att förbränningen hålles konstant inom hela reglerområdet, oavsett bränslefukthalt, varvid bästa förbränningsverkningsgrad erhålles. Ingen manuell reglering av förbränningen erfordras vid variationer i last eller bränslefukthalt.

Antalet dysor som skall vara verksamma i förbränningen finns inprogrammerade i ett Plc-system och sker helautomatiskt. Därmed regleras de brännbara gasernas uppehållstid i förbränningsrummet så att en fullständig förbränning hinner ske.

För att skapa den nödvändiga turbulensen på förbrännings-gaserna anpassas luftmängd och hastighet samt dysornas placering, till den aktuella ugnsstorleken. Avvägningen mellan mängd, tryck, lokalisering och skede är helt avgörande för förbränningsresultatet.

ShukoPlam mega 1200 till 5000
Panna 4 bar med alla de kännetecken som utmärker en bra fastbränslepanna. - Stor eldyta som ger hög verkningsgrad.

- Liggande konvektionsdel för bättre verkningsgrad, Tryckluft alt mekanisk sotning av tuber förflytar  aska i botten på pannan, varifrån aska enkelt tas ut med askskruvar, samt minskar skötselkostnaden och förbättrar driftsnettot

- Luckor för sido- eller toppsotning, beroende på takhöjd.Multicyklon
Efter Panna ansluter vi stoftavskiljare en multicyklon SC150, är uppbyggd av ett antal parallellkopplade småcykloner, antalet cykloner är anpassat efter gasflödet. Denna mekaniska avskiljning är för att avskilja de grövsta partiklarna. Genom att nyttja centrifugalkraften som uppstår i varje liten cyklon, slungas partiklarna ut mot väggen och på detta sätt avskiljs de från rökgaserna.

Verkningsgraden är hög men att avskilja de allra finaste partiklarna är ytterst svårt då egenvikten på varje partikel är för liten för att kunna avskiljas från rökgasen. Driftkostnaden är extremt låg då cyklonen är helt mekanisk på så när stoftslussen under cyklonen. Beroende på vilket bränsle som eldas kan vi klara stofthalter ner till 100 mg/m3 rökgaser.

 
Styr och övervakning
Ett styrsystem som övervara samtliga funktioner för ett optimerad energiåtervinning och driftsäkerhet. Samtliga motorer kontrolleras  med steglös frekvsstyrning. Kan övervakas och manövreras via internet data eller telefon.Flisficka
Ett matningssystem som ger säkerhet i drift. Drivs av hydrauliska cylindrar.
Fickan kan sänkas ner under marknivå för att ge tippning direkt från lastbil.Vi bygger er nästa panncentral.Kontakta oss för offert vi erbjuder konverteringar alternativt komplett panncentral i container alternativt pannrum.

» Ladda ner brochyr cleanerenergy

» Klicka här för att se dimensionellt diagram

» Klicka här för att se Brochyr

Referenslista:

 • 1,5 MW Hjälmshult 2014
 • 1,3 MW Malmö 2014
 • 1,5 MW Strövelstorp 2014
 • 1,7 MW Buskeröd 2015
 • 2,8 MW Billeberga 2015
 • 1,0 MW Viken 2016
 • 1,3 MW Helsingborg 2016
 • 0,5 MW Allerum 2016
 • 2,4 MW Brunnby 2016
 • 4,0 MW Viken 2017
 • 2,4 MW Helsingborg 2017
 • 2,8 MW Fjärestad 2017
 • 3,5 MW Malmö 2018
 • 1,5 MW Ängelholm 2019
 • Panncentral CLF6000 för Flis 500 till 6000kW 5-50% fukthalt.
  Art. nr.
  TECEKS
  Panncentral CLF6000 för Flis 500 till 6000kW 5-50% fukthalt.
  Notera här önskad effekt och bränsleval :
 • Flisförråd med hydraulisk stegning tillverkas efter valfri m³
  Art. nr.
  CEF800
  Flisförråd med hydraulisk stegning tillverkas efter valfri m³
  Notera önskad storlek i bredd och längd :
 • Matningsenhet till förbränning flis i valfri storlek
  Art. nr.
  CEF680
  Matningsenhet till förbränning flis i valfri storlek
  Notera önskad effekt och bränsleval :
 • Cyklonfilter storlek efter förfrågan
  Art. nr.
  CEF600
  Cyklonfilter storlek efter förfrågan
  Notera effekt och bränsle :
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se