http://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Fibertex geotextil av polypropen


Fibertex geotextil av polypropen


Fibertex geotextil av polypropen
Geotextilier fungerar som effektiva barriärer mellan olika material t.ex. en fin - och en grovkorning jordart.
De kan också användas för att öka bärigheten i ett jordlager.   
Material: Polypropen (PP)

Användningsområden
Separation - vattengenomsläpplig barriär mellan olika material för att bibehålla markens bärighet
Filtering - leda bort överskottsvatten för att behålla skjuvfastheten och därmed markens bärighet

Funktioner
Separation är den grundläggande användningen av textilier och används flitigt i vägarbeten och järnvägskonstruktioner.
I en ISO-standard definieras separations funktionen som  "förhindra att intilliggande olika jordar och/eller fyllnadsmaterial blandas med hjälp av en sådan."
Fiberdukens hållbarhet och mekaniska egenskaper gör dem idealiska som separerande lager.
Ett starkt och flexibelt tyg placeras mellan olika lager i konstruktionen, vilket förebygger flyttning och mingel av material, men tillåter fri rörlighet för vatten.
Detta ökar lagerkapaciteten av konstruktionen och ger långsiktig stabilitet av fundamentet lager.
Den draghållfasthet, punkts beständighet och töjningsegenskaper av den undertextilier måste vara tillräckligt inte bara för att uppfylla kraven i en separator, men också att motstå skador under installationen.

I stor utsträckning används textilier för filtering i vägarbeten och järnvägskonstruktioner samt vid kust skydd.
I en ISO-standard definieras filteringsfunktionen som  "fast hållning av jord eller andra partiklar som utsätts för hydrodynamiska krafter samtidigt som passage av vätskor kan komma in i eller över en".
Den karakteristiska öppnings storleken på fiberduk-textilier är konstruerad för att behålla partiklar och samtidigt tillåta fri rörlighet för vatten, vilket gör det möjligt att separera två lager under intensiv hydraulisk aktivitet.
Flyttningen av lagrar, som skulle, minskar den bärande kapaciteten av konstruktionen, undviks därmed, och, samtidigt, bevattnar flöde underhålls med minimum pressar förlust.
Den draghållfasthet, punktering beständighet och töjning egenskaper av den undertextilier måste vara tillräckligt inte bara för att uppfylla kraven i en Filtrator utan också att motstå skador under installationen.

Hållbarhet
Förväntas vara hållbara i mer än 100 år i naturlig jord med pH mellan 2 och 13 vid en jord temperatur <25°C

Du tittade nyligen på dessa produkter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se