https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Skuggbollar skyddar vattentäkter  
Skuggbollar skyddar vattentäkter
Skydda vattenfyllda områden från skadedjursfåglar. Fågelbollar är en flytande fågel och vilda djur avskräckande medel som vilar på vattenytan. Dessa flytande täcken blockerar gäss, ankor, svanar, måsar och andra vilda djur från att komma in i eller interagera med vattenmassan. Vattnet blir oattraktivt för skadedjurens fåglar och vilda djur - de känner helt enkelt inte igen det som vatten. Fågelbollar är en miljövänlig lösning då de helt täcker vattenytan för att förhindra skadedjursfåglar samtidigt som de släpper in solljus och bevarar vattnets ekosystem. Våra bollöverdrag är väderbeständiga, hållbara, långvariga och kräver lite eller inget underhåll.

Fördelar
Avskräcka sjöfåglar från att landa på täckt vatten
Luktkontroll Värme
kostnader minskade med upp till 85 %
Minska vattenförlusten genom avdunstning med upp till 95 %
Nästan underhåll
gratis Minskar penetration av UV-strålar
Förhindrar tillväxt av alger och igensättning av ogräs
Minska kemikalier
Opåverkad av regnvatten, snö och frost

Ansökan
Flygplatser - kvarhållande och kvarhållande
dammar Biogasanläggningar
Kemiska anläggningar
Mejerier
Frac damm täcker
TSS borttagning
Reservoarer
Gruvor
Gödseltankar
Kommunala vatten- och avloppsreservoarer

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se