https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Skorsten rostfri isolerad modul skorsten
Skorsten rostfri isolerad modul skorsten
Välkommen till skorstensfabriken
 
Ett certifierat och godkänt skorstensystem som ger säkerhet.
Skorstenen är en av den viktigaste byggnadsdelen i ett hus - på ett säkert sätt skall den ta hand om heta rökgaser. Kvalité är därför otroligt viktigt både ur ett ekonomiskt och säkerhetsmedvetet perspektiv. Vi tillverkar och levererar kvalitetscertifierade skorstenssystem till både industriella anläggningar och enskilda bostäder.

Vårt skorstenssystems flexibla design ger många fördelar. Till exempel är dess subtila formgivning ett attraktivt val i det designmedvetna hemmet, men även i den industriella arbetsmiljön.

Systemet montering är enkel: modulerna skjuts samman och förseglas med hjälp av medföljande låsband. Ett problemfritt och ekonomiskt montage.

Skorstenen bärs upp av yttermanteln, vilket innebär att varje modul tar upp sin egen expansion. Du behöver alltså inte ta hänsyn till skorstenens längdutveckling.

Vi tillverkar samtliga skorstensdelar helt i rostfritt men kan även beställas lackerat i svart, diameter Ø120 - 250 mm i isoleringstjocklekarna 32 resp. 60 mm.

32 mm isoleringsgrad
Detta systemalternativ har ett mycket brett användningsområde, lämplig som villaskorsten för pellets-, olja- och vedeldning, men även i industriella anläggningar. Skorstensmodulerna är tillverkade av 0.6 mm rostfritt stål enl. kvalitetskravet EN 1.4404. Systemet är godkänt för eldstäder med självdrag där rökgastemperaturen inte överstiger 450°C.

Skorstenen har framställts för att sakna värmebryggor. Detta möjliggör högre temperaturtolerans och minskar risken för kondens.

Skall omges av temperatursskyddande schakt, och klarar en maximal rökgastemperaturbelastning på 250°C. Detta krävs dock ej om eldstaden är belägen.

60 mm isoleringsgrad
Med utökad isoleringsgrad och värmeabsorberande material, kan detta skorstensalternativ monteras utan temperaturskyddande schakt. Skorstenen är även godkänd för anslutning till eldstäder med självdrag där rökgastemperaturen inte överstiger 450°C.

Dessutom gör den höga stabiliteten det möjligt att montera skorstenen 2,5-3 meter ovan tak utan särskild stagning. Ofta kan kravet på tillgänglighet för sotning och inspektion tillgodoses med hjälp av inspektionslucka i nedre delen.

Dubbla isoleringsskikt säkerställer minimal värmestrålning och hög säkerhetsnivå; innerskiktet består av aluminiumsilikat och strålningsfolie. Ytterskiktet av komprimerad mineralull.

Börja med att välja önskad storlek och utseende på skorstenen. Klicka på ditt val. Välj sedan montagedetaljer som passar för dina behov.

Behöver du hjälp eller ytterligare beskrivning?

-Nedan hittar du en montagebeskrivning

Fortfarande svårt?

-Kontakta oss gärna via telefon: 0431-222 90 eller mail: info@tradgardsteknik.se

Bygg din skorsten

Välj nedan önskad dimension, isoleringsgrad samt färg.

» Montagebeskrivning

Skorsten(Ø)

Svart lackerat utförande - rostfri skorsten

Rostfritt utförande - rostfri skorsten

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se