https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Plattvärmeväxlare BAODEI
Plattvärmeväxlare Baodei
Plattvärmeväxlaren används för uppvärmning och kylning av vatten, ånga och andra icke-korrosiva medier under lågt till måttligt tryck. Den består av ett paket profilerade metallplattor med in- och utloppshål för de två medierna mellan vilka värmeöver­föringen sker.

Plattpaketet monteras mellan en fast stativplatta och en rörlig tryckplatta, och spänns ihop med dragbultar. Plattorna skiljs åt av packningar som tätar och styr flödena in i de olika kanalerna. Antalet plattor styrs av flöde, vätskornas egenskaper, tryckfall och temperaturförhållande.

Plattornas profilering gör dem vridstyva och skapar turbulens i medierna, vilken i sin tur leder till mycket effektiv värmeöverföring och minimala beläggningar.
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se