http://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Målarfärg SolarGuard


Målarfärg SolarGuard


Målarfärg SolarGuard
SolarGuard gör det möjligt att du förhindra slitage på ett effektivt sätt. Den innehåller mikroskopiskt uppdelad pigment som reflekterar solstrålning. Strukturell målarfärg syftar till att minska slitaget på plastfilm på växthus.

I länder med höga Ijusintensiteter, kan temperaturen hos plastfilmen att öka avsevärt på ytor där det kommer i kontakt med metallstrukturen, vilket gör att plastfilmen att bära förtid.

Fördelar
Utmärkt täckning och stora reflekterande kraft.
Extremt UV-stabil och därför mycket motståndskraftig mot slitage.
Skapar en flexibel film.
Vattenbaserad produkt.
Kommer inte att påverka kvaliteten på plastfilm.
Säkra för människor, djur och miljön.

  • Målarfärg SolarGuard
    Art. nr.
    MSGD
    Målarfärg SolarGuard

Du tittade nyligen på dessa produkter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se