https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Geosynteter
Geosynteter
Ibland är den mark vi vill bygga en väg eller ett hus på för helt enkelt för instabil för att utgöra en bra grund. Därför har människan i alla tider prövat olika sätt att förstärka marken så att våra byggnadsverk kan vila på en säker grund.

Geosynteter är ett samlingsnamn för en rad produkter som används inom väg- och anläggningsbranschen för att t.ex. förstärka mark. Geotextilier och geonät är sådana produkter. De kan användas för att t.ex. armera jordkonstruktioner så att bärigheten ökar eller för att stabilisera en mycket brant jordslänt. En strandlinje eller flodbank kan skyddas från att brytas ned av vågorna.

Geosynteter används också för att separera olika material från varandra. Det kan vara jordlager med olika finhetsgrad som ska hållas åtskiljda för att bevara bärigheten i markkonstruktionen. Det kan också  används för att skydda jord eller vatten från föroreningar av olika slag.

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se