https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Bäddfräs Bäddläggare
TRGAFS Bäddfräs
TRG bäddfräs består av två rotorer som noggrant samverkar i en process som förbereder din jord för odling. Bäddfräsen bearbetar jorden både vertikalt och horisontellt utan att påverka dess naturliga struktur. Den främre rotorn luckrar upp jorden och slår sönder och fördelar.

Den bakre rotorn, som består av flera mindre blad som roterar med en högre hastighet i motsatt riktning, bryter sönder mindre klumpar etc. som hämmar tillväxten, skickar de större klumparna till den främre rotorn och trycker till jorden lite lätt.

Denna bearbetning ger effektivare dränering, jordfuktighet och syresättning. Det blir också enklare att både så och skörda.

Det går att samköra två eller tre bäddfräsar I bredd med tillval. Traktorns effektbehov vid val 160/70 Hp.

Fördelar
  • En bra jordförberedelse för manuell eller maskinell plantering
  • Förbättrad dränering håller jorden optimalt fuktig för bästa plantutveckling
  • Skapar enhetliga grödor
Tillbehör
  • Gödselspridare
  • Spridare för insektsmedel
  • Hydraulisk press för att skapa en eller flera jordbäddar.
  • Borrenhet för en eller flera bäddar
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se