https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Ventilation drivteknik ridder
Ventilation drivteknik
Ventilationen är den effektiv metod för att upprätthålla det ideala klimatet i ett växthus. Olika ventilationssystem är möjliga beroende på vilken typ av växthus, gardencenter eller djurstallar. Växthus ventileras genom takventilations luckor och sidoventiler, antingen manuellt eller automatiskt via en klimat dator.

Noggrann kontroll över klimatet i ditt växthus innebär en gröda av bättre kvalitet, ökad produktion och lägre energiförbrukning, vilket ökar den övergripande livskraften för din verksamhet. Användning av luftventiler, sidoväggsventilation och skärmsystem är därför en avgörande del av varje odlers produktionsstrategi. Dessa växthusfunktioner gör att du kan uppnå ett mer produktivt växthusklimat, vilket hjälper dina grödor och ditt företag att blomstra.För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se