https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Varmluftspanna intregrerad pannrum Containermodul Pellets
Varmluftspanna Container för Pellets CON-GDP

I vår tillverkning av friblåsande varmluftpannor ingår flera modeller i serie TEC-PCL på 70 till 1250kW. En Varmluftspanna för Pellets utrustad med centrifugalfläkt som gör det även möjligt till att ansluta till kanalanslutning. Användningsområden är många såsom industrilokaler, lagerlokaler, djurstallar, växthus, torkanläggningar, spannmålstorkar, flistorkning, verkstäder och bygg/arbetsplatser.

Brännkammare och värmeväxlare är tillverkad i rostfritt stål. Termostatstyrd brännare och fläkt som ger en jämn värmekurva. Pannan förses även med en utblåsningshuv i övre del och där kanalanslutning även kan anslutas. Luftflöde på 1200 m³/h. (Varvtalsreglerad frekvens styrning kan fås som tillbehör)

Vid påfyllning av ved sker detta genom en öppningsbar luckan (350x200 mm). Pellets brännaren är fast monterad i pannans nedre kortsida och försedd med en buffert
som mellan förråd av pellets. Pelletsen matas in i förbränningsungnen med hjälp av en skruv samt att en centrifugalfläkt doserar in rätt mängs luft/syre så att optimal förbränning nås.
Enkel och lättåtkomlig sotning sker genom en öppningsbar frontlucka i pannans ena kortsida. Vid nedre delen av pannans kortsida finns utdragbar asklåda vilket gör det enkelt att aska ur. 

Skorstensanslutning i sidan av pannan. Installation kan anslutas till befintlig skorsten eller till vår isolerade sektionsskorsten som består av 0,5 och 1m sektioner. (isolerat rostfritt utförande)
Varmluftspannorna är certifierade i enlighet med direktiv 98/37CE, 73/23CEE och 89/336CEE. reservation för prisjustering.
Vi dimmensionerar fläktar för passande ändamål och förråd till förbrukningen. 

Containern kan anslutas för tur och returluft. Separat silos för pellets monteras sidan om där en skruv matar bränslet vid behov till mellanförrådet in i containern. 

 

 

Varmluftspanna
Modell CON-GDP
Centrifugal Modell
60 140 240 350
Värmeeffekt kW
kcal/h
60
60
140
120
232
200
350
3000
Pelletsförbr l/h 22 43 72 108
Fläkt kW 1,2 2,3 4 4,8
Luftmängd m³/h 5 11 18 20
Elanslutning V 380 380 380 380
Strömstyrka A 2,1 3,5 6,1 5,3
Utg luft ansl Ø 400 500 550 650
ØSkorsten mm 150 180 250 300
Längd mm 4 4 4,500 5,300
Bredd
mm 2,000 2,000 2,300 2,300
Höjd
mm 2,150 1,150 2,150 2,220
Lucka mm 350 350 350 350
Vikt kg 950 1,100 1,400 1,800
Mellanförråd Pellets 0,8 0,1 1,0 1,0

Vi tillverkar kundanpassade lösningar som mobila alternativt stationära enheter.

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se