http://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Tak beläggningar Cool-FX


Tak beläggningar Cool-FX


Tak beläggningar Cool-FX
Tak beläggningar Cool-FX är en speciellt utvecklad vattenbaserad beläggning som kan appliceras på tak för att leverera hög solvärmereflektion (förmåga att reflektera de synliga, infraröda och ultravioletta våglängder av solen). När Cool-FX tillämpas på tak har förmågan att minska värmeöverföringen till byggnader.

I värmen i hela solen, kan ytan av en svart tak öka i temperatur så mycket som 50 ° C (126 ° F) når temperaturer av 70-90 ° C (158-194 ° F). Denna värme kan orsaka negativa effekter på kylning energianvändning och miljöer. Cool-FX, å andra sidan, erbjuder både omedelbara och långsiktiga fördelar.

Fördelar
Reducerad byggnad värmeförstärkning, som en vit eller reflekterande tak ökar endast 5-14 ° C (10-25 ° F) över omgivande temperatur under dagen.
Besparingar på upp till 15% av den årliga luftkonditioneringsenergi användning av en enda våningar.
Förbättrad termisk komfort för människor eller djur i byggnader som inte har luftkonditionering.
Minskade luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser .
Gradvis förslitning av produkten och återlämnande av taket till sin ursprungliga färg på grund av vädereffekter så optimal värmeabsorption uppnås på vintern.

Tillämpningar
Lada tak (galvaniserad, metall).
Tjära och grus tak av kommersiella byggnader och kontor.
Takfönster.
  • Tak beläggningar Cool-FX
    Art. nr.
    TBCF
    Tak beläggningar Cool-FX

Du tittade nyligen på dessa produkter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se