https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Sandmaskin för rengöring sandytor, Sandcleaner, strandrensare
Sandmaskin för rengöring sandytor, Sandcleaner
Sandmaskin ger renhet och hygien på badstranden, i leksanden, på beachvolleybollplanerna och i längdhoppsgroparna

Vår sandreningsmetod:
Med tiden kan en hel del olika föroreningar hamna i sanden. Sandcleaner rengöringsmetod avlägsnar föroreningar som till exempel cigarettfimpar, glasskärvor eller djurexkrementer. Och det ned till ett djup av 41 cm!

Och det lönar sig att rengöra sanden: nyligen rengjord sand ser till att nedslaget i längdhoppsgropen blir mjukt och fint, på lekplatser är sand perfekt som stötdämpande underlag under lekredskap och på beachvolleybollplanen garanterar den fina sanden under fötterna semester-feeling.

Vår sandreningsmetod: CE-certifierad
Vi som ledande företag på marknaden för sandrening och med mer än 35 års erfarenhet. Vår rengöringsmetod är en väl beprövad, maskinell djuprengöringsmetod, som arbetar tillförlitligt, varaktigt, miljövänligt.

Funktionsbeskrivning:
Med hjälp av ett transportband tas sanden upp och kastas sedan mot en lodrätt placerad sikt. Med denna filtreringsteknik kan man nära nog fullständigt rensa ut alla föroreningar som djurexkrementer (som kan innehålla parasiter), glasskärvor, snäckor, cigarettfimpar eller löv från en partikelstorlek på ca 5 till 8 mm. Därefter samlas föroreningarna upp i en korg. Sandcleaner garanterar ett steglöst rengöringsdjup ned till 41 cm.

Fördela med sandrening

1. Noggrann utrensning av smutspartiklar
Med hjälp av den lodrätt placerade sikten rensas även minsta partiklar ut. En vibrationssikt gör för att man undviker att organiskt material (sten, snäckor, fimpar, löv, osv) finfördelas.

2. Luftning av sanden
Sandskikt ner till 41 cm djup kommer i beröring med luft. Därmed aktiverar man sandens självrenande egenskaper. Sandens surhetsgrad stabiliseras och dålig lukt försvinner.

3. Stötdämpande underlag
Den kompakta sanden luckras upp och dess fallskydd, dvs stötdämpande egenskaper förbättras betydligt.

Användningsområden för sandrening
Sandmaskinen Sancleaner rengör alla sandytor på ett professionellt vis: på badstranden, lekplatser, på idrottsplatser som längdhoppsgropar eller beachvolleybollplaner, samt stränder eller grusytor.
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se