https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Gödning EKO flytande näring för tillväxt Fontana 6,3- 1-1,3 20 liter/dunk  
Gödning flytande näring Fontana 6,3 -1 -1,3  20 liter/dunk
Flytande lättupplösligt gödningsmedel. Vegetabilisk gödning godkänd för ekologisk odling. 20L KRAV-Certifierad.

Funktioner
Flytande organiskt gödselmedel som är godkänt för ekologisk odling enligt KRAV certifiering utfört av KIWA Certifikation AB
Producerad i nelighet  av EU2021/1165 och EU2018/848.

Helt vegetabilisk, tillverkad av fermenterade växtextrakt (från konventionell produktion) 
GARANTERAT FRI FRÅN VIANASS

Produkten innehåller inga animaliska tillsatser.
Fontana innehåller inte ogräs eller skadegörare.

Rekomenderad giva
10-15l/ha alt 100-1500 ml/100 l
.
Rekomenderad koncentacion
Badgöning  0,5-1,00%
Rotaplicering 0,8-1,5%/01-0,25%
Vid aplicering på ny kultur utför altid test på mindre antal plantor.
Aplicering och dos skall altid anpassas eter behöv beroende på kultú, jordmån smat aktuell närongs och organiskt innehåll i marken/substratet
Bör skakas orderntilgt innan användning, apricera je direkt på blommor
Förvaras frostfritt och mörkt max 2 år , redan öppnad förpacknign skall ej lagras

» Klicka här för att see Datablad

Analys

Kväve (N)6,3%
Fosfor (P) 0,96%
Kalium (K) 1,3%
Kalcium(Ca) 0,2%
Magnesium (Mg) 0,2%
Svavel(S) 1,6%

Bör skakas väl innan användning

Växt näringsämne innehåller

Järn (Fe)       100 (ppm) i dm
Mangan (Mn)  20 (ppm) i dm 
Koppar (Cu)    10 (ppm) i dm
Zink (Zn)       50  (ppm ) i dm

Densitet ca 1,2-1,3 kg/l
Organisk halt 45%
PHca 5,5-6,5 • Gödning EKO flytande näring för tillväxt Fontana 6,3- 1-1,3 20 liter/dunk
  Art. nr.
  LMW807890
  Gödning EKO flytande näring för tillväxt Fontana 6,3- 1-1,3 20 liter/dunk
  1 799,00 kr
  1 799,00 kr
  kr
  Vid köp av 24 st eller fler: 1 299,00 kr
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se