http://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Dosmatic Minidos


Dosmatic Minidos


Dosmatic Minidos
Dosering av medicin, vitaminer, näringstillskott, kemikalier.
Dosmatic en vattendriven doserare, med en unik doserings konstruktion. Dess jämna dosering ger en optimal jämn inblandning oberoende av dess vattenflöde. Doseringsvätskan injeceras i jämt flöde beroende på inställningsvalet.

Funktionsbeskrivning
Vattenledning ansluts enkelt mot pumpens anslutningar. Vattenflödet passerar då först ett lamellfilter och vidare in i doseraren som består av en växelmekanism vilket gör att kolven kommer i rörelse. Denna funktion skapar ett sug i doseringsenheten som har ställbart doseringsval.

En sugslang med bottenfilter suger upp stamlösningen från en extern tank och finfördelas därefter i dess vattenflöde. Med valfritt inställt värde passerar flödet ut genom den motsatta anslutningskopplingen.

Kännetecken:
  • Smal profildesign
  • En nogrann injicering vid alla flödeshastigheter
  • Kemiresistent
  • Enkel yttre förhållningsjustering
  • Ingen elektricitet behövs
Fördelar:
  • Enkel att använda och underhålla
  • Minskar kostnaderna genom feldoseringar
  • Tillåter ett brett omfång inom kemkalieanvändning
  • Minskar arbetet med lösningstillsatser
  • Undanröjer behovet av elektricitet och förlängningssladd
Dosmatic MDos arbetar i flöde från 7 till 2700liter/tim - Utmärkt för industin, djurproduktion, frilands eller växthusodling men även för livsmedel eller annan typ av användningsområde

Du tittade nyligen på dessa produkter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se