https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Rengöringsmedel GS-4 för Fasad, Glas och Isolerskivor 10lit pris/st
Rengöringsmedel GS-4 för Fasad, Glas och isolerskivor,  10lit  pris/st

Algborttagning

GS-4, det effektiva rengöringsmedlet för att rengöra fasader och växthusets in- och utsida. Används för att avlägsna beläggningar så som luftföroreningar, svavel, sot, damm och alger.

GS-4 avger inga farliga ångor vilket innebär att GS-4 är säkrare för såväl människor, miljön och växterna. 

För rengöring utomhus skall GS-4 spädas med rent vatten i dosering mellan 1:15 - 1:10 beroende på vilken mängd och typ av beläggning. För rengöring inomhus skall GS-4 spädas mellan 1:20 - 1:10. Vid kraftigt rengöringsbehov bör GS-4 spädas i dosering 1:5. Låt GS-4 verka i 10 minuter efter applicering och avlägsna det därefter med rikliga mängder vatten. Försäkra dig om att GS-4 sköljs av innan den hinner torka in.

» Dokumentation GS-4 rengöringsmedel

Allmänt
GS-4 är ett vattenbaserat fasad- rengöringsmedel.

Användning
Används för att ta bort sot, smuts, trafikfilm, alger, mögel m.m. från fasader och växthus. Går bra att använda på såväl hårda som porösa ytor

Bruksanvisning
Spraya GS-4 lösning på fasaden, ytan. -Låt verka tills smutsen löst sig helt, c:a 5-30 min. -Spola av med hetvatten under tryck. -Upprepa eventuellt behandlingen tills all smuts är borta. Rekommenderad spädning c:a 1-20 på normalt smutsade ytor. I övrigt spädes efter behov.

Brukslösning
Koncentrat (pH 14) eller spädes efter behov.

Åtgång
0,01-0,02 liter/m2 i koncentrat.

Skyddsföreskrifter
Använd skyddsglasögon samt handskar av plast eller gummi. -Vid kontakt med ögon, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Vid stänk på hud skölj med mycket vatten.

Förvaring/hållbarhet
Förvaras frostfritt, hållbarhet c:a 24 månader i slutet originalkärl.

Egenskaper
Rengöring utan att skada eller göra upp glaset.
Ingen borstning behövs. Smutsen försvinner helt enkelt genom att spraya ytan och sedan skölja med vatten
Innehåller inte vätefluoridgas och är därför säkrare för människor och miljö
Endast lämpligt för glas.

Teknisk data
Innehåller: Kaliumhydroxid, tensider. Konsistens: Lätt rinnande. Färg: Transparent. Lukt: Neutral
Irriterande. Produkten är inte klassad som farligt gods.

Teknisk data
  Fysiskt tillstånd   Vätska
  Färg   Orange
  Lukt   Karakteristisk
  pH   3
  Brandfarlighet   Ej brandfarligt
  Explosiva egenskaper   Ingen
  Löslighet   Lösligt i vatten, olösligt i
  organiska lösningsmedel
  Densitet   1,04g/cm3
  Viskositet   1,5 mPa.s Brookfield LV,
  ULA adapter, 100 rpm, 20°C

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se