http://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Rengöringsmedel GS-4 för Fasad, Glas och Isolerskivor 10lit pris/st


Rengöringsmedel GS-4 för Fasad, Glas och Isolerskivor 10lit  pris/st


Rengöringsmedel GS-4 för Fasad, Glas och isolerskivor,  10lit  pris/st

Algborttagning

GS-4, det effektiva rengöringsmedlet för att rengöra fasader och växthusets in- och utsida. Används för att avlägsna beläggningar så som luftföroreningar, svavel, sot, damm och alger.

GS-4 avger inga farliga ångor vilket innebär att GS-4 är säkrare för såväl människor, miljön och växterna. 

För rengöring utomhus skall GS-4 spädas med rent vatten i dosering mellan 1:15 - 1:10 beroende på vilken mängd och typ av beläggning. För rengöring inomhus skall GS-4 spädas mellan 1:20 - 1:10. Vid kraftigt rengöringsbehov bör GS-4 spädas i dosering 1:5. Låt GS-4 verka i 10 minuter efter applicering och avlägsna det därefter med rikliga mängder vatten. Försäkra dig om att GS-4 sköljs av innan den hinner torka in.

» Dokumentation GS-4 rengöringsmedel

Allmänt
GS-4 är ett vattenbaserat fasad- rengöringsmedel.

Användning
Används för att ta bort sot, smuts, trafikfilm, alger, mögel m.m. från fasader och växthus. Går bra att använda på såväl hårda som porösa ytor

Bruksanvisning
Spraya GS-4 lösning på fasaden, ytan. -Låt verka tills smutsen löst sig helt, c:a 5-30 min. -Spola av med hetvatten under tryck. -Upprepa eventuellt behandlingen tills all smuts är borta. Rekommenderad spädning c:a 1-20 på normalt smutsade ytor. I övrigt spädes efter behov.

Brukslösning
Koncentrat (pH 14) eller spädes efter behov.

Åtgång
0,01-0,02 liter/m2 i koncentrat.

Skyddsföreskrifter
Använd skyddsglasögon samt handskar av plast eller gummi. -Vid kontakt med ögon, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Vid stänk på hud skölj med mycket vatten.

Förvaring/hållbarhet
Förvaras frostfritt, hållbarhet c:a 24 månader i slutet originalkärl.

Teknisk data
Innehåller: Kaliumhydroxid, tensider. Konsistens: Lätt rinnande. Färg: Transparent. Lukt: Neutral
Irriterande. Produkten är inte klassad som farligt gods.


Du tittade nyligen på dessa produkter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se