http://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Geoceller för sluttningar, branter, stränder, kustförstärkning H0,15xB2,44xL6,15m


Geoceller för sluttningar, branter, stränder, kustförstärkning H0,15xB2,44xL6,15m


Geoceller för sluttningar, branter, stränder, kustförstärkning
Geoceller används för att styra erosionen och ger bättre motståndskraft mot de eroderande effekterna av vind och vattenavrinning. De består av cellulära inneslutningssystem och används till släntförstärkning, markstabilisering på plan mark och branta sluttningar, lastplattformar, trädrotskydd, kanalskydd och strukturell förstärkning för laststöd och jordretention. En strandlinje eller flodbank kan skyddas från att brytas ned av vågorna.
 
Geoceller består av ett tredimensionellt, perforerat cellsystem och expanderas på plats för att bilda en honungskaka-liknande struktur som kan fyllas med sand, jord, sten eller andra webbplats material. Cellerna är tillverkade av genomsläppligt tyg av geotextil som tillåter vatten att flöda fritt mellan celler vilket underlättar för dränering och vegetation. 

Geocellerna levereras i platt paket, vid användning dras de ut likt ett dragspel.

Tillämpningar

• Vallar
• Dammar eller bräddavlopp
• Revetments
• Geomembran skydd
• Mark-spikning cover
• Deponering foder

Mått
• Höjd: 150 mm
• Storlek: 2,44x6,15 m

Placering kuststråk

• Ovanyta
• Storstenen
• Stenkross grov
• Fibernät rutat 6x100 m
• Stenkross grovgrus fylls i geonätets celler
• Geonät perforerat 600m2
• Polyesternät rutat 6x100 m
• Ett lav stenkross ca 5cm att förankra väven
• Separatorduk 5,20x100 m (105gr markmatta)
• Avskrapad yta botten morän


Du tittade nyligen på dessa produkter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se