https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Analys lab Aqua
Analys lab Aqua
Aqua snabbanalyssystem är prototypen av mobila analyser. Det kan användas nästan överallt och behöver ingen stödapparatur. Det är den bästa metoden när man behöver snabba, pålitliga och ekonomiska resultat; antingen i fält, driftprocesser eller i labb. Dyra analysprocesser undviks och därigenom sparas tid och pengar.

Titreringsmetod
Principen av titrering metoden är baserad på färgskiftningar orsakade av reaktionen på innehållet att bli bestämd av det tillsatta kemiska ämnet. Med användning av droppar och droppflaskor kan man räkna ut koncentrationen i innehållet med antal droppar. Använder man en titrering pipett kan man läsa av koncentrationen direkt på skalan.

Färgmätning
När det gäller färgmätning tillsätts ett eller flera kemiska vätskor till provet som resulterar i en färgskiftning och man kan då avläsa provresultatet. Färgen blir mer intensiv beroende på hur koncentrerat provet är. Färggraden och mätvärdet kan avläsas direkt.

Följande analyser finns tillgängliga till Aqua:
Ammonium, Kalcium, Kolsyrehalt, Klorid, Klor, Koppar, Formaldehyd, Järn, Magnesium, Nitrat, Nitrit, Syre, pH, Fosfor, Sulfat, Hårdhet
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se