http://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN
Läser in...

UV-rening med ny UDUV-teknik från HORTIMAX


UV-rening med ny UDUV-teknik från HORTIMAX


TRG-system presenterar ny UDUV-teknik från HORTIMAX – det senaste inom UV-reningsteknik

Lägre vattentemperatur • Längre driftstid • Lägre energiförbrukning

VitaLite HORTIMAX – vattenrening via UV-ljus
UV-enheten utplånar svamp, virus och bakterier utan att påverka vattnets gödselkomposition. Den förebygger även farliga nitrater från att skapas, vilka kan skada skörden. UV-teknologin som används i enheten har inte bara testats och bevisats som helt säker, den är också billigare än andra metoder. UV-enheten passar till alla typer av odlingar. UV-systemet är byggt på en kompakt rostfri stålram och fungerar bäst placerad på en avskärmad, tillräckligt sval och väl-ventilerad plats. Enheten styrs helt av ett inbyggt datorsystem. Skärmen på kontrollenheten visar konstant aktuell status, t.ex. rengöringstid, automatisk rengöring mm. När UV-lamporna håller på att värmas upp, skickas returvattnet till tanken med orenat vatten. När den är tom eller renvattenstanken full, cirkuleras vattnet automatiskt.

UV-enheten är utrustad med speciella LDUV-lampor (lågtrycks UV-lampor) vilket har flera fördelar: Energiförbrukningen per Mj UV-ljus är mindre än vid HDUV-lampor (högtrycks), för att en mindre del av elektriciteten blir omvandlad till värme. Eftersom lamporna avger mindre värme blir vattnet inte för varmt och kan användas till bevattning direkt efter UV-behandlingen. Lamporna är placerade i parallella serier och i rostfria stålrör. Hur många lampor enheten ska utrustas med, beror på hur vattnets ljusgenomströmningsfaktor, vattenmängd och nödvändig ljusmängd. Datastyrningen på 500-enheten mäter konstant ljusgenomströmningen i vattnet, efter att det passerat den sista UV-lampan. Vid uppstart ställer man in ett gränsvärde på genomströmningen och efter 100 timmars körning vet man mer om vattnets ljusgenomströmning och bör då justera inställningen av gränsvärdet.

Till det kompletta systemet hör en behållare och en syrafast pump för rengöring av rören. Det rekommenderas att använda utspädd salpetersyra. Denna kan monteras på ramen till enheten eller separat. När genomströmningen faller under gränsvärdet utlöses ett alarm och då rengör enheten lamporna automatiskt med hjälp av syra samt en genomsköljning. Skulle rengöring inte vara tillräckligt, är antingen vattnet väsentligt mer kontaminerat än normalt eller så behövs en eller flera lampor bytas. Vid defekt lampa m.m. utlöses också ett alarm för att säkra korrekt rengöring av vattnet. Den beräknade livslängden för LDUV-lampor är 6-7000 timmar, vilket är 30-50% högre än för HDUV-lampor.

VitaLite 100/500
 • Marknadens effektivaste UV-desinfektion av vatten.
 • Sparar upp till 50% på vatten och närings-tillförsel genom återcirkulation.
 • Hölje av rostfritt stål
 • Full kontroll över desinfektionsprocessen.
 • PH-kontroll under desinfektionsprocessen.
 • Förändrar inte vattnets ph-värde, temperatur, färg eller smak.
 • VitaLite 500 är PC-kompatibel vid användning av Synopta.
 • Lämplig för både befintliga och nya anläggningar.
 • Miljövänlig – inga giftiga tillsatser
 • Inga skadliga restprodukter
 • Enkelt demonterbar för rengöring
 • Låg investerings-, drifts och servicekostnader

Teknisk information – Vitalite 500

Modelltyp GDS200
Antal belysningskammare 8
Antal UV-lampor 8
Vattenfilm 12 mm
Installationsposition av belysningskammare Vertikal
Utvändig diameter av belysningskammare 60,3 mm
Förbindelse DN65
Maximalt arbetstryck 8 Bar
Dimension av belysningskammare (BxDxH) 440 x 420 x 1280 mm
Lampeffekt per enhet 200 W
Livslängd för UV-lampa ca 7000 tim
Den effektiva UV-effekten 68 W
Elförsörjning 3-fas, 400 V, 50 Hz
Skyddsgrad IP 54
Min/Max vattentemperatur 5/75o C
Min/Max rumstemperatur 5/40o C

I VitaLite 500 ingår:

 • Belysningskammare i rostfritt stål med högkvalitets kvartsglas för skydd av UV-lamporna.
 • 200 W lågtryckslampor
 • Skyddande lampsockel med 4 m anslutningskabel
 • UV-avkänning (våglängssmätning: 254 nm, kalibrerad) för kontroll av ljusintensitet.
 • Provtagningsventil i rostfritt stål. Speciellt utvecklad för bakteriologisk provtagning
 • Reläbox för elektronisk styrning av lamporna. Separat säkring för varje UV-lampa
 • Reläbox för pump och låsventiler i systemet
 • VitaLite styrdator

Hårdvara och pumpset

Systemkabinett
 • Dimensioner 135 x 60 x 40 cm
 • Mjukstart och pumprelä
 • Kontrollpanel med display
 • 1 SP processor skrivare
Pumpenhet
 • 1 huvudpump. Lowara 3-fas, 400 V, 50 Hz
 • 1 syradoseringspump monterat på UV-anläggningens syratank, med droppuppsamlare och spänningsanslutning.
 • 1 låsventil för returvatten till returtanken
 • 1 motorstyrd låsventil för vatten som leds till tanken med desinficerat vatten
 • 1 flödesflottör, modell F15. Levereras separat.
 • 1 nivåflottör till returbassäng.
Grundmjukvara
 • Kontroll och övervakning av lampor
 • Kontrollprogram för desinfektionsprocessen
 • Program för retur till sandfilter
 • Kontrollprogram för returtanken
 • Integrerat registrerings- och processtyrningsprogram
 • Doseringsregistrering
 • Ljusstrålningen från UV-lamporna genom vattnet och kvartsröret mäts konstant för att säkra en korrekt dosering.
 • Övervakning av huvudventil så den sluts helt och inte läcker.
 • Flödesregistrering. Då ett jämnt vattenflöde har betydelse av vattenreningen, larmar systemet när flödet passerar de inställda gränsvärdena.
 • Lampsäkring. När systemet känner av att en lampa är defekt, stannar datorn desinfektions-processen och larmar. Lamporna kan även kontrolleras optiskt.
 • Registrering av desinfektionsprocessen i VitaLite: mängden av returvatten, antal starter, antal timmar UV-lamporna har varit tända, etc.
 • Rengöringsprogram av belysningskamrarna.
 • Start beroende på nivå i returtank eller tank med renat vatten. Om returtanken blir full eller om tanken med desinficerat vatten är tom, startar desinfektionsprocessen.
 • Tidsstyrning
 • Manuell start och stop som tillval.
AntalArt. nr.Beskrivningá pris 
NyhetsbrevUV-rening med ny UDUV-teknik från HORTIMAX
Notera önskat flöde och tryck för offert:

Du tittade nyligen på dessa produkter
För mer information kontakta oss på
0431-222 90