http://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Sandfilter med backspoling


Sandfilter med backspoling


Sandfilter med backspoling

Filtrering
 • Reningsverket skall kunna omsätta poolvolymen minst 4 ggr/dygn.Reningsverket kan styras med tidur beroende på hur mycket poolen används och temperatur.
 • Inspektera bräddavloppets silkorg dagligen och töm vid behov så att ej stopp uppstår i cirkulationen.
 • Gäller även silkorg i pumpen. Sandfiltret ska rengöras genom backspolning var 7 –14:e dag.
Backspolning av sandfilter
 • Stäng av pump och värmare samt ev. annan utrustning.
 • Vrid handtaget i läge backwash, backspolning.
 • Sätt på pumpen och låt gå i ca: två minuter.
 • Stäng av pump och ställ in läge rinse, renspolning.
 • Sätt på pumpen och låt gå ca: 15 sek.
 • Stäng av pump och vrid till filterläge.
 • Sätt på pump och värmare samt ev. annan utrustning.
Lägen på centralventilen
 • Filter - Filtrering, normalläge.
 • Backwash - Backspolning, renspolning av filter ut i avlopp.
 • Rinse - Renspolning av ventil efter backspolning.
 • Avlopp, förbi filter direkt till avlopp.
 • Stängd.
 • Recirculate - enbart vattencirkulation, förbi filter.

Du tittade nyligen på dessa produkter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se